Szakmai program 2014

Szakmai program
Gógánfa Polgárőr Egyesület


Általános rendelkezések:
A Gógánfa Polgárőr Egyesület tagszervezete az Országos Polgárőr Szövetségnek, és betartja annak minden szabályait, alkotott törvényeit és annak rendeleteit.
Az egyesület a helyi közrend és a közbiztonság megteremtése illetve a fenntartása érdekében nagymértékben hozzájárul, ez egyik fő célunk és irányelvünk. Felelősséget viselünk mindazért, hogy a szabálysértések, bűnelkövetések eseteit minimálisra csökkentsük, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Önkéntes alapon működő tevékenységeink feladatai között elsősorban a közterületi járőr szolgálatunk az elsődleges szempont. Ezen kívül figyelőszolgálatot hajtunk végre, jelzőőri tevékenységet látunk el balesetek helyszínén, a bölcsőde, az óvoda és az általános iskola közelében. Kiegészítő feladataink között vállaljuk temetések idején a parkolás biztonságát, önkormányzati rendezvények idején a közrend fenntartását, ez alatt az utakon a forgalomkorlátozások esetén jelzőőri tevékenységünkkel segítjük a rendezvények lebonyolítását. Vállalunk egyéni rendezvények esetén, (lakodalom, zártkörű gyűlések, stb.) jelzőőri tevékenységet, kiemelt járőr tevékenységet.
Részt veszünk katasztrófák elleni védekezésben, a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzősében.
Legfőbb irányelvünk, a lakosság biztonságérzetének növelése.

Jogi környezet:
A Gógánfa Polgárőr Egyesület tiszteletben tartja a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól megalkotott 2011. évi CLXV. törvény rendelkezéseit, Az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályát. Az Országos Polgárőr Szövetség által 2012. év március 23-án elfogadott Szolgálati szabályzatának minden rendelkezését elfogadjuk és magunkra nézve azt kötelezőnek tekintjük. A Szolgálati szabályzatnak megfelelően élünk a lehetőséggel, a 115. pontban foglaltak szerint nem tervezünk előre egy hónapi szolgálatvezénylést, csupán egy hétre előre a tagok elfoglaltságára való tekintettel. Mivel a szolgálati szabályzatot magunkénak is tekintjük, így nem készítünk saját szolgálati és szervezeti szabályzatot, ahogy etikai szabályozást sem, mivel az Országos Polgárőr Szövetség etikai szabályzatát is elfogadjuk, és az abban foglaltak szerint cselekszünk.

Alaptevékenységi ellátás:
Járőrtevékenységünket elsősorban egy elöregedett szolgálati idős, kétszemélyes gépkocsival hajtjuk végre, amely nem a mi tulajdonunk, Gógánfa Község Önkormányzatától kaptuk használatra.
Egy héten legalább kettő-négy alkalommal, átlagosan alkalmanként négy óra hosszan vagyunk kint a közterületeken, 30 kilométeres út megtételével, két taggal. Szükség esetén minden nap tudunk járőr szolgálatot szervezni.
Szolgálat teljesítések idején, a legközelebbi rendőrőrsön be és kijelentkezünk, szükség esetén a segítségükre sietünk. A helyi körzeti megbízott rendőrrel is több esetben közös járőr szolgálatot vállalunk. Szolgálatok idejéről munkanaplót vezetünk, a menetlevéllel igazoljuk a menetirányt és annak idejét, a szolgálatot teljesítő tagok nevét. Taglétszámunk 31 fő. Rendszeresen 12 polgárőr tag vállal havonta több alkalommal szolgálatot, a többiek ennél kevesebbet a szabadidejük függvényében. Tagjaink között kevés a munkanélküli, többség aktív dolgozó vagy nyugdíjas, ezért nem tervezünk előre egy hónapra, mindig csupán egy vagy két hétre előre tudunk szervezni. Ennek ellenére a rendszeres szolgálatteljesítést véghez tudjuk vinni.
Járőrözéseink során megfigyeljük az idegen emberek mozgásait, autóik jellemzőit feljegyezzük, rendbontás esetén törvényes keretek között beavatkozunk. Ismerjük a helyi lakosok lakótereit, tevékenységeit, ismerjük a termőföldek, erdőterületek tulajdonosait, különös figyelmet szentelünk a falopások megelőzésében, tettenérésben. A környezetünk megóvása érdekében az illegális szemétlerakásokat felderítjük, és néha megtaláljuk az elkövetőket is.
Hétvégi, éjszakai szórakozó helyek közelében különös figyelmet szentelünk a fiatalkorúak viselkedése iránt.

Gazdasági tevékenység:
Anyagi kapacitásunk véges, a rendelkezésre álló pénz kerettel gazdálkodunk. Anyagi, tárgyi eszközöket fogadunk el egyéb támogatás gyanánt (elemlámpák, az előírtaknak megfelelő formaruhák, stb.).
Költségvetésünkből a legtöbb kiadást a szolgálati autónk fenntartására és benzinköltségre kell költenünk.
Formaruházatunk nem egységes, minden alkalommal annyit vásárolunk, amennyi pénzből gazdálkodhatunk.
Legnagyobb mértékben a helyi Önkormányzat támogatja az egyesületet, másodikként az Országos Polgárőr Szövetség. Az adó egy százalékának felajánlásával ebben az évben 31 ezer forint támogatáshoz jutottunk.
2013. év végén három pályázatot nyújtottunk be, melyek keretében gépkocsi vásárlásra, működési költségekre, valamint egy automata defibrillátor beszerzésére szeretnénk anyagi támogatást nyerni.
Az egyesület 2014-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Terveink között szerepel egy vacsorával egybekötött ünnepi megemlékezés szervezése, melynek finanszírozására szintén nyújtottunk be pályázatot.

Kiegészítő feladatok:
A helyi Önkormányzattal napi szinten segítő kapcsolatot tartunk fent, a polgárőr irodát az önkormányzat biztosítja számunkra, az autó garázsával együtt, amelyek időszaktól függetlenül bármikor hozzáférhetőek.
A helyi Önkormányzat évente legalább három alkalommal lakossági rendezvényt szervez. A biztonságot a rendezvényszervezővel és a rendőrséggel közösen megtervezzük. A feladatok között a színpadi előadások idején a sztárvendégek biztonságára ügyelünk, a lakosok védelme érdekében rendelkezésükre állunk, a műsorok idején,a helyszínen tartózkodunk
.
A rendőrséggel félévente közös fórumon veszünk részt, a szolgálatok megkezdésekor és befejezésekor a rendőrség ügyeletére telefonon bejelentkezünk.
A rendőr járőrökkel alkalmanként közös szolgálatot teljesítünk, hatósági tanúként kérésre részt vállalunk.


Gógánfa, 2013. december 12.

Marton Tibor
      elnök