Iskolai közösségi szolgálat

A Gógánfa Polgárőr Egyesület a 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően vállalja a tanulók iskolai közösségi szolgálata teljesítésének biztosítását.

 

Ennek megfelelően:

„5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,

b) tanítási időben a heti hat órát és

ba) tanítási napon a napi két órát.

bb) tanítási napon kívül a napi három órát.

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.”

 

A közösségi szolgálat keretében a diákok részt vehetnek:

  • az otthonában élő fogyatékos, és időskorú személyek segítésében,
  • környezet és természetvédelmi tevékenység támogatásában,
  • bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési tájékoztató feladatokban (szórólapterjesztés, kapcsolattartás idős személyekkel)
  • a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységének segítésében,
  • a település közterületeinek tisztántartásában, hómentesítésében,
  • az Országos Polgárőr Szövetség által szervezett „Te szedd” hulladékgyűjtési akcióban.

 

A közösségi szolgálat keretében a diákok nem vehetnek részt:

  • járőrszolgálatban,
  • rendezvénybiztosításban,
  • rendőrrel közös szolgálatban,
  • a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

 

Gógánfa, 2013. november 15.

 

Marton Tibor

       elnök